Alles-in-1

Alles-in-1 groep 4
Alles-in-1 groep 5-8
Alles-Apart
Alles-in-1 Online

Differentiatie

Samenhangend

Thematisch
Groep 5-8

Afwisseling

Betekenisvol

groep 5-8

Thematisch

Domeinen Aardrijkskunde
Cultuur
Geschiedenis
Techniek
Natuur

groep 5-8
groep 5-8

Differentiatie

Werken op niveau Organisatie
Combinatiegroepen
Coöperatieve werkvormen
Flexibel inzetbaar
Groepsdoorbrekend
Organisatievormen
Digitale omgeving

groep 5-8

Werken op niveau

A - onder niveau groep 5
B - gemiddeld groep 5
C - gemiddeld groep 6
D - gemiddeld groep 7
E - gemiddeld groep 8
F - snelle, begaafde leerling groep 8

Verrijkingsstof
C+ groep 6 F+ groep 8

groep 5-8

Organisatievormen

Weekschema
Jaarplanning
Organisatievormen
-De éénjarige cyclus
-De tweejarige cyclus
-De vierjarige cyclus

Aansluiting groep 1-2-3

groep 5-8

Jaarplanning

groep 5-8
groep 5-8

AllesToetsen

groep 5-8

AllesToetsen

groep 5-8

Topo AllesToetsen

groep 5-8

Topo AllesToetsen

groep 5-8

Betekenisvol

Kennis toepassen
Samen
Opening & afsluiting
Leren in context
Algemene & 21 eeuwse vaardigheden
Woordenschat
Talent & interesse
Excursie / gastles
Leren zichtbaar maken

groep 5-8
groep 5-8
groep 5-8
groep 5-8
groep 5-8

Samenhangend

groep 5-8

Elk project aandacht voor:

Spelling + ww.spelling
Grammatica
Begrijpend lezen
Woordenschat
Stellen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten

Computergebruik
Internet
Engels
Luisteren en spreken
Presenteren
Cultuureducatie
Burgerschapsvorming
Wereldoriëntatie

Informatieverwerking
Zelfbeeld
Muziek
Dans/drama
Handvaardigheid
Tekenen/schilderen
Techniek
Onderzoekend leren

groep 5-8

Proefproject

Gratis begeleiding, toegang tot het digitaal gedeelte en korting op de projectboeken bij afname van een compleet proefproject van Alles-in-1 Groep 5-8.

Wilt u Alles-Apart uitproberen?
Dan ontvangt u de bestanden voor drie weken gratis.

groep 5-8

Contact

Klantenadvies:
0224-214745
info@alles-in-1.org

www.alles-in-1.org

Alles-Apart
Alles-Apart

De voordelen van Alles-Apart:

ExplicietAlles-Apart
ContextrijkAlles-in-1

Duidelijk
Overzichtelijk
Alle taalregels en -afspraken bij elkaar
De instructietaallijn voor groep 5-8

Alles-Apart

Jaarplanning

Alles-Apart

Niveaus

A - onder niveau groep 5
B - gemiddeld groep 5
C - gemiddeld groep 6
D - gemiddeld groep 7 (voldoet aan taalreferentieniveau 1F)
E - gemiddeld groep 8
F - begaafde leerling groep 8 (voldoet aan taalreferentieniveau 1S)

Online

Alles-in-1 Online

Leerlingomgeving

Projectomgeving

Mijn leerboom
Cor en Snor


Leerkrachtomgeving

Online

Cor en Snor

Differentiatie

Samenhangend

Thematisch
Groep 4

Afwisseling

Betekenisvol

groep 4

Thematisch

Domeinen Aardrijkskunde
Cultuur
Geschiedenis
Techniek
Natuur

groep 4
groep 4

Differentiatie

Werken op niveau Organisatie
Combinatiegroepen
Coöperatieve werkvormen
Flexibel inzetbaar
Groepsdoorbrekend
Weekoverzicht
Digitale omgeving

groep 4

Werken op niveau

onder niveau groep 4
gemiddeld groep 4
snelle, begaafde leerling groep 4

groep 4
groep 4

AllesToetsen

groep 4

AllesToetsen

groep 4

Betekenisvol

Kennis toepassen
Samen
Opening & afsluiting
Leren in context
Algemene & 21 eeuwse vaardigheden
Woordenschat
Talent & interesse
Excursie / gastles
Leren zichtbaar maken

groep 4
groep 4
groep 4
groep 4
groep 4

Samenhangend

groep 4

Elk project aandacht voor:

Spelling + ww.spelling
Grammatica
Begrijpend lezen
Woordenschat
Stellen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten

Computergebruik
Internet
Engels
Luisteren en spreken
Presenteren
Cultuureducatie
Burgerschapsvorming
Wereldoriëntatie

Informatieverwerking
Zelfbeeld
Muziek
Dans/drama
Handvaardigheid
Tekenen/schilderen
Techniek
Onderzoekend leren

groep 4

Contact

Klantenadvies:
0224-214745
info@alles-in-1.org

www.alles-in-1.org